Živim z NATURO 2000

  • Zloženka Gozdarstvo in Natura 2000-01
  • Zloženka Gozdarstvo in Natura 2000-03
  • infografika natura v slo
  • infografika živalske
  • timeline-cover (1)
  • natura2000_zivim_logo_vsi_b pozitiv

Ozaveščanje javnosti o vrstah ter naravnih okoljih, ki spadajo na območja Nature 2000

Narava v Sloveniji je med bogatejšimi v Evropski uniji. Pri nas živi več kot desetina vseh vrst Nature 2000 v EU, območja Nature 2000 pa pokrivajo kar 37 % ozemlja države. Zavarovana območja imamo v skoraj vseh občinah, na njih pa živi okrog 128.000 Slovencev. Kljub temu pa se je v različnih raziskavah izkazalo, da prebivalci o Naturi 2000 zelo malo vedo. Zato je konzorcij partnerjev s področja varovanja okolja v okviru večletnega projekta LIFE poskrbel tudi za ozaveščanje javnosti. 

V sodelovanju z Zavodom Štirna smo pripravili ime ter kreativno in grafično podobo projekta, CGP-priročnik in zasnovali ter pripravili različna promocijska gradiva, kot so zloženke, plakati, naslovne slike za družbena omrežja, infografike …