ZGODNJE ODKRITJE RAKA LAHKO REŠI ŽIVLJENJE

Državni presejalni program za raka dojk DORA je organiziran program za zgodnje odkrivanje raka dojk, ki je najpogostejši rak pri ženskah. Letno jih v Sloveniji zboli skoraj 1.600, večina po 50. letu, zato so v program DORA vključene vse ženske med 50. in 69. letom v Sloveniji, ki so povabljene na mamografijo. Zgodnje odkritje raka dojk namreč močno poveča možnosti za uspešno zdravljenje. Program DORA je evropski primer dobre prakse presejanja za raka dojk, ki mu zaupa že več kot 75 odstotkov vseh povabljenih Slovenk med 50. in 69. letom. Večina tistih, ki se pregleda ne udeleži, je vabljena prvič.

Zato smo z dvema vidospotoma (promocijskim in predstavitvenim) k obisku spodbujali ženske, ki so prvič vabljene na mamografijo. Promocijski video je namenjen objavam na televiziji in družbenih omrežjih, informativni pa pomaga razumeti postopek mamografije ter je objavljen na spletni strani in v čakalnicah v zdravstvenih domovih.

TV-spot Odkritja
predstavitveni video

  • naročnik: DORA (Onkološki inštitut)
  • vodja projekta: Tanja Rudolf Čenčič
  • kreativna vodja in tekstopiska: Simona Kepic
  • produkcija: VideoLab
  • režiser: Andraž Fistravec