Tetra Pak

  • tetrapak-letak
  • tetrapak-robci-letak

OKOLJSKA OZAVEŠČEVALNA KAMPANJA PODJETJA TETRA PAK

Kar 75 % embalaže Tetra Pak je narejene iz kartona, ki ga je mogoče reciklirati. Karton je izdelan iz lesa, naravnega in obnovljivega vira, pri njegovi izdelavi pa uporabljajo pretežno obnovljive vire energije. 

Skupaj z okoljsko naravnanim podjetjem Tetra Pak smo zasnovali in izvedli ozaveščevalno kampanjo v trgovinah Mercator, kjer smo kupce v okviru nagradne igre spodbujali k nakupu kartonaste embalaže in pravilnemu odlaganju v smeti, s čimer omogočajo recikliranje embalaže v nove izdelke, kot so papirnati robčki. Akcijo smo prvič pripravili leta 2017, ponovili pa smo jo eta 2018.

Elementi: plakati, poličniki, letaki, nalepke, socialna omrežja.

  • Naročnik: Tetra Pak
  • Leto: 2017 in 2018
  • Vodja projekta: Tanja Rudolf Čenčič
  • Kreativna vodja/tekstopiska: Simona Kepic
  • Oblikovalka: Maja Krisper