• at-1plakat
 • soglasnik-1plakat
 • soglasnik-vizitka
 • soglasnik-letak
 • soglasnik-web2
 • soglasnik-web3

KAMPANJA ZA JEZIKOVNO ZADRUGO SOGLASNIK, KJER SO VREDNOTE NA PRVEM MESTU

Mladi prevajalci in jezikoslovci se na trgu dela srečujejo z večinoma nestabilnimi oblikami dela, ki jim ne zagotavljajo socialne varnosti, zaradi narave dela pa tudi ne stabilnega zaslužka. Zato so mladi in zagnani jezikoslovci ustanovili Zadrugo Soglasnik z namenom, da bi si zagotovili boljše in pravičnejše delovne pogoje ter prijazno delovno okolje. Poleg strokovnosti in predanosti, s katerima prevajajo, lektorirajo, tolmačijo in poučujejo, v zadrugi tudi udejanjajo in zastopamo svoje vrednote: solastništvo in soupravljanje, pošteno plačilo za pošteno delo, transparentno poslovanje in povrnitev v lokalno okolje. 

Za Zadrugo Soglasnik smo osvežili celostno grafično podobo ter zasnovali in izdelali spletno stran. Čeprav so jezikovni tečaji samo ena od njihovih storitev, smo v kampanji za pospeševanje prodaje s sloganom Čas je za nov jezik! in atraktivno podobo začrtali splošno grafično smer in ton komuniciranja zadruge.

Elementi: plakat, oglas, banner, spletna stran

 • Naročnik: Jezikovna zadruga Soglasnik
 • Leto : 2018
 • Vodja projekta: Tanja Rudolf Čenčič
 • Kreativna vodja/tekstopiska: Simona Kepic
 • Oblikovalka: Maja Krisper
 • Postavitev spletne strani :