Socialna pedagogika

GRAFIČNA ZASNOVA IN PRIPRAVA ZA TISK STROKOVNE REVIJE

Revija Socialna pedagogika od leta 1997 objavlja znanstvene in strokovne članke, povezane s socialno pedagogiko in drugimi znanostmi, kot so psihologija, sociologija in padagogika. Vizija Društva za socialno pedagogiko je razvoj stroke in široka interdisciplinarnost, zato je odprta za objave najrazličnejših domačih in tujih strokovnjakov. Revija je v zadnjem času s številkami v angleškem jeziku dosegla tudi mednarodno odmevnost. 

Vsaki številki revije Socialna pedagogika že od leta 2014, ko smo izdelali njeno grafično zasnovo, vdahnemo novo podobo na naslovnici, ki je povezana z vsebino prispevkov, jo postavimo in poskrbimo za njeno pripravo za tisk.

Elementi: grafična zasnova, grafično oblikovanje naslovnic, priprava za tisk

  • Naročnik: Društvo za socialno pedagogiko
  • Leto: 2014-2019
  • Vodja projekta: Tanja Rudolf Čenčič
  • Oblikovalka: Maja Krisper