Sem za nenasilje

  • SZN-1
  • nenasilje
  • nenasilje-ping
  • nanasilje3

OZAVEŠČANJE MLADIH O RAZLIČNIH OBLIKAH NASILJA

Aktivnosti Prave zveze so namenjene osebam z izkušnjo katerekoli oblike nasilja in spodbujanju mladih, da prepoznajo različne oblike nasilja ter lastno nasilno vedenje in da znajo ustrezno ukrepati. V Pravo zvezi smo se povezali Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi,  Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, Društvo informacijski center LEGEBITRA, TOM telefon ®, Zavod Mladi zmaji in Iz principa. Aktivnosti projekta zajemajo preventivne delavnice o vseh oblikah nasilja in trgovanja z ljudmi, ki so namenjene dijakom in študentom, vsako leto pa izvedemo dodatne aktivnosti, namenjene mladim in širši javnosti. V letih 2017 in 2018 smo izvedli tudi informativno-športni poligon in info točko Sem za nenasilje. 

Elementi: celostna grafična podoba, vizitke, zapestnice, svinčniki, table, poligon, foto-tabla, “spletni” ristanc

 

  • Naročnik: Prava zveza
  • Leto: 2017-2018
  • Vodja projekta: Tanja Rudolf Čenčič
  • Kreativna vodja: Simona Kepic