Reševanje sveta je lahko služba

  • čiščenje vert
  • resevanje zunaj
  • lepsanje tamtam
  • pina wc
  • PINA-Hcomp

PROMOCIJA ZAPOSLITEV V NEVLADNIH ORGANIZACIJAH

Kljub temu da se mladi soočajo z vedno večjo brezposelnostjo, pa je vedno manj zanimanja za zaposlitve v nevladnih organizacijah. Čeprav bi mnogi radi prispevali k pozitivnim spremembam v svetu in družbi, pa se pri poklicni poti raje odločajo za dober zaslužek in možnost uspeha, manjkrat pa za udejanjanje vrednot, kot so človekove pravice, okolje, enakopravnost, skrb za ranljive skupine, zdravje, dostop do kulture, socialnega varstva in informacij. Zato je Kulturno-izobraževalno društvo Pina v okviru evropskega projekta Social Innovators mladim dalo edinstveno priložnost, da dodobra spoznajo delo v 40 slovenskih nevladnih organizacijah in pridobijo pomembne kompetence.

Kampanjo, s katero smo želeli mladim približati delo v nevladnih organizacijah, smo zasnovali okoli sloganov Reševanje sveta je lahko služba, Negovanje sveta je lahko služba in Lepšanje sveta je lahko služba. Kampanja je bila najbolj opazna v outdooru na mestnih plakatih Tam tam po celi Sloveniji ter s plakati mreže Fini oglasi v toaletnih prostorih lokalov. Seveda pa je veliko mladih kampanjo opazilo tudi na družbenih omrežjih.

Elementi kampanje: mestni plakati mreže Tam tam, plakati v toaletnih prostorih mreže Fini oglasi, družbena omrežja

 

Naročnik: Kulturno-izobraževalno društvo Pina

Vodja projekta: Tanja Rudolf Čenčič

Idejna vodja in tekstopiska: Simona Kepic

Oblikovalka: Maja Krisper