Moške zadeve

 • mz1-plakat
 • mz-letak2
 • mz-pek
 • mz2-plakat
 • mz-letak1
 • mz-pek2
 • mz-foto3
 • mz-foto2
 • mz-foto1

OZAVEŠČANJE MOŠKIH O ENAKOVREDNI PORAZDELITVI GOSPODINJSKIH OPRAVIL

Kljub navidezni enakopravnosti med spoloma v slovenskih družinah in partnerstvih je skrb za gospodinjska opravila in za otroke še vedno mnogo bolj ženska kot moška »zadeva«. Čeprav se načeloma oboji strinjajo, da je potrebna enakovredna delitev nalog in obveznosti,  pa so tradicionalni vzorci, da je ženska bolj primerna za opravljanje gospodinjskih obveznosti, še vedno močno zakoreninjeni v slovenski družbi. Več kot 80 % vprašanih žensk meni, da večinoma same poskrbijo za gospodinjstvo. Enako priznava skoraj polovica moških, ostali pa sebi na splošno pripisujejo dovolj veliko vključenost v gospodinjstvo.

S projektom enakovredne porazdelitve gospodinjskih opravil smo želeli vzpostaviti učinkovit komunikacijski koncept, ki bi z izbranimi kreativnimi rešitvami in komunikacijskimi kanali ter vključevanjem javnosti dosegal čim večje število ljudi. Ozaveščevalnim aktivnostim smo dali ime Moške zadeve, ki ciljno skupino nagovarja sproščeno in konstruktivno. Kreativna grafična zasnova projekta, ki na duhovit način opozarja na to, da so tudi gospodinjska opravila »moška zadeva«, se je odlično obnesla ne samo na plakatih in letakih, ampak tudi na drobnih promocijskih materialih. Te smo učinkovito delili kot nagrade za sodelovanje pri posebnem poligonu, s katerim smo obiskovali športne in druge, bolj »moško« naravnane dogodke. Zabaven, a poučen poligon Moške zadeve se je izkazal za zanimivo in učinkovito mehaniko interaktivnega vključevanja udeležencev, kjer so moški lahko pokazali svoje spretnosti pri gospodinjskih opravilih. Tudi s o kampanjo smo pritegnili veliko pozornosti javnosti, saj je bila kar nekajkrat omenjena na različnih socianih omrežjih.

Elementi: plakati, plakati v lokalih, letaki, promocijska darila, organizacija dogodkov Moške zadeve s poligonom

 • Sofinancer: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Leto: 2017
 • Vodja projekta: Tanja Rudolf Čenčič
 • Kreativna vodja/tekstopiska: Simona Kepic
 • Oblikovalka: Maja Krisper