Komunicirajmo brez tipk

 • kbt-1354×652
 • kbt-nalepka
 • kbt-1
 • kbt-6
 • kbt-3
 • kbt-2
 • kbt-4
 • kbt-5

OZAVEŠČANJE MLADIH O PRETIRANI UPORABI MOBILNEGA TELEFONA

Telefoni so postali del nas, njihova uporaba pa vse bolj spominja na zlorabo in odvisnost. Zato so si študentke socialne pedagogike zadale zanimiv cilj: spodbujati družbo oziroma njene mlade posameznike, da vsaj v času druženja odložijo telefone in računalnike. Zanima jih namreč, če sploh še znamo med seboj komunicirati brez tipk. Oblikovati so želele metode dela, ki bi spodbudile kritičnost in samorefleksijo, hkrati pa ne bi delovale moralistično. Osrednja dejavnost, ki jo izvajajo na srednjih šolah, gimnazijah, fakultetah in mladinskih centrih, je zavijanje telefonov: posamezniku v papir zavijejo telefon, nanj nalepijo nalepko, na kateri označijo datum in uro zavijanja, lastnik telefona pa poskusi čim dlje zdržati pred odvijanjem telefona. Vsi sodelujoči lahko svoj rezultat delijo na posebnem facebook profilu. Cilj je, pri posameznikih spodbuditi proces samoizpraševanja o lastni uporabi telefona, posledicah in možnih alternativnih oblikah zadovoljevanja njegovih potreb. Ena od teh so tudi provokativni izobraževalni letaki, ki jih delijo v prostorih, kjer je uporaba telefonov v času druženja pogostejša, in omogočajo različne aktivnosti, ki spodbujajo druženje in soustvarjanje.

Za potrebe projekta Komunicirajmo brez tipk smo razvili osnovno grafično podobo in kreativni koncept. S simpatičnimi plakati smo opremili šole, na katerih se izvajajo aktivnosti zavijanja telefonov, nalepke za zavijanje in aktivacijski letak v obliki kocke, ki ga dekleta delijo po lokalih in ostalih prostorih druženja.

Elementi kampanje: grafična podoba, plakat, nalepke, letak v obliki kocke

 • Naročnik: Komunicirajmo brez tipk
 • Leto: 2018
 • Vodja projekta: Tanja Rudolf Čenčič
 • Kreativna vodja: Simona Kepic
 • Oblikovalka: Maja Krisper