Klinična prehrana v nosečnosti

  • KPN-2
  • KPN-1

GRAFIČNA ZASNOVA IN OBLIKOVANJE UČBENIKA

 Klinična prehrana je veda, ki opredeljuje presnovne učinke hranil na telo in njihov vpliv na zdravje. Učbenik Klinična prehrana v nosečnosti pomaga osvetliti številne poglede na vlogo prehrane v življenju in hkrati odzrcaliti trenutek časa, v katerem želimo z instant nasveti, pobranimi s spleta, na hitro reševati zdravstvene zagate.

V sodelovanju z avtorico dr. Živo Novak Antolič, ki ji je k svojemu velikemu projektu uspelo pritegniti številne slovenske strokovnjake na področju klinične prehrane, smo oblikovali skoraj 500-stranski univerzitetni učbenik Klinična prehrana v nosečnosti. S svojo barvitostjo in zanimivo kreativno zasnovo naslovnice je navdušil marsikaterega bralca iz medicinske stroke.

Elementi: strokovna publikacija (učbenik)

  • Naročnik: Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Leto: 2015
  • Vodja projekta: Tanja Rudolf Čenčić
  • Kreativna vodja/tekstopiska: Simona Kepic
  • Oblikovalka: Maja Krisper