• IS-zlozenka
  • IS-web
  • IS-pek

 

 

ZMANJŠEVANJE ŠKODLJIVIH POSLEDIC ALKOHOLA MED MLADIMI

Združenje DrogArt v okviru svojega terenskega dela v klubih, lokalih, na partijih, javnih površinah, kjer se zbirajo mladi, in na svojih info točkah informira o neželenih posledicah uporabe alkohola, varni vožnji in varni spolnosti. Vrstniški terenski delavci se z mladimi pogovarjajo, jim delijo zanimive informativne materiale, za starše in strokovne delavce pa združenje organizira različna izobraževanja. Pri svojem delu tako DrogArtovi prostovoljci kot strokovni delavci potrebujejo različne tiskovine, give-awaye in druge ozaveščevalne materiale, ki jim pomagajo navezati stik s ciljno skupino in učinkovito informirati o zmanjševanjih škode zaradi alkohola. S  kreativno zasnovo, ki je blizu mladim, in simpatičnimi maskotami, ki ponazarjajo tako imenovane partibadije, skrbimo, da so ti materiali čim bolj učinkoviti. Zasnovali in oblikovali smo tudi spletno stran, ki združuje vse informacije o delovanju in (slabih) učinkih akohola ter o zmanjševanju škode zaradi posledic le-teh. 

Elementi: video spoti, zloženke, darilca-reminderji, maskote, spletna stran

  • Naročnik: Združenje DrogArt
  • Leto: 2016-2019
  • Vodja projekta: Tanja Rudolf Čenčič
  • Kreativna vodja/tekstopiska: Simona Kepic
  • Oblikovalka: Maja Krisper
  • Ilustratorka: