Invazivke

  • invazivke-plakatest
  • in3
  • in6
  • in7
  • invazivkef1

OZAVEŠČANJE JAVNOSTI O ŠKODI, KI JO INVAZIVNE RASTLINE POVZROČAJO V NARAVI

Ljudje že stoletja prinašamo različne rastlinske vrste v okolja, kjer te vrste niso naravno razširjene. Že majhno število problematičnih tujerodnih vrst ima lahko velike gospodarske, zdravstvene in ekološke učinke, saj se invazivne tujerodne rastline v naravi same čerzmerno razširjajo, s svojo prisotnostjo pa jemljejo življenjski prostor domorodnim vrstam. Namen večletnega projekta LIFE ARTEMIS, ki ga koordinira Gozdarski inštitut Slovenije, je prispevati k zmanjšanju negativnih vplivov invazivk na biotsko raznovrstnost s povečano ozaveščenostjo javnost. V ta namen so vzpostavili tudi učinkovit sistem za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje na tujerodne vrste v našem gozdu. 

V prvem letu smo s simpatično invazivko na plakatih in z informativno potujočo razstavo ljudi ozaveščali o škodljivosti invazivnih tujerodnih vrst, v drugem letu smo z novo kreativo v istem komunikacijskem tonu spodbujali ljudi, da si naložijo aplikacijo na telefon in obveščajo o invazivkah, na katere naletijo, v tretjem letu projekta pa se osredotočamo predvsem na informiranje o ravnanju z invazivnimi vrstami, ki jih imamo posajene na svojih vrtovih.

Elementi: krovna podoba, plakati (tri različne letne kreative), potujoča razstava, interaktivni eksponati.

 

 

  • Naročnik: Gozdarski inštitut Slovenije
  • Leto: 2017, 2018, 2019
  • Vodja projekta: Tanja Rudolf Čenčič
  • Kreativna vodja/tekstopiska: Simona Kepic
  • Oblikovalka: Sonia Pust