Listina raznolikosti

  • LRS_logo
  • LRS-vizitka

PODOBA MATERIALOV CERTIFIKATA ZA PODJETJA, KI SPREJEMAJO RAZNOLIKOST ZAPOSLENIH

Raznolikost, vključenost in enakost od nekdaj predstavljajo vir napredka in razvoja pravičnejše družbe. Da bi podjetja lahko dostopala do tega vira, je raznolikost potrebno prepoznati, sprejeti, spoštovati in resnično vključiti. Pojem raznolikosti se nanaša na strpnost, spoštovanje in upoštevanje, ki ga podjetje kaže v odnosu do vsakega posameznika ne glede na spol, spolno usmerjenost, invalidnost, starost, veroizpoved ali prepričanje.

Listine raznolikosti so ena izmed aktualnih prostovoljih evropskih iniciativ, katerih namen je spodbujanje organizacij k razvoju politike raznolikosti. V Sloveniji Zavod Šentprima v sodelovanju z evropskimi institucijami že od leta 2012 izvaja aktivnosti Listine raznolikosti Slovenija. Poskrbeli smo za osnovno podobo vseh materialov, povezanih s certifikatom Listina raznolikosti, ter za oblikovanje spletne strani.

Elementi: celostna grafična podoba, spletna stran, pingvin, vizitke, drobni promocijski materiali

  • Naročnik: Zavod Šentprima
  • Leto : 2017, 2018
  • Vodja projekta: Tanja Rudolf Čenčič
  • Oblikovalka: Maja Krisper