• ez-plakat
 • ez-zlozenka
 • ez-plakat3
 • ez-nov
 • eZ-foto3
 • ez-plakat1
 • eZ-foto2
 • eZ-foto4

INFORMIRANJE JAVNOSTI O UPORABI ELEKTRONSKIH ZDRAVSTVENIH STORITEV

eZdravje je eden od najobsežnejših projektov informatizacije javnih storitev v Sloveniji v zadnjih letih. Združuje številne napredne elektronske rešitve, ki omogočajo učinkovitejše izvajanje zdravstvenih storitev. Tako pacientom kot zdravstvenim delavcem prinaša mnoge spremembe, ki jih je Ministrstvo za zdravje še pred uporabo v praksi želelo čim bolj približati vsem državljanom.

Da bi uporabnikom zdravstvenih storitev eZdravje čim bolj približali način uporabe elektronskih rešitev, smo v okviru polletnega projekta pripravili več zloženk in plakatov, spletno stran projekta, drobne promocijske materiale, organizirali smo številne dogodke in izobraževanja ter poskrbeli za druge promocijske aktivnosti. Za vsako izmed storitev smo zasnovali in izdelali svojo grafično podobo, ki je na čim bolj razumljiv, a kreativen način izražala bistvo elektronske rešitve. V polletnem obdobju smo obiskali vsa večja slovenska mesta, kjer smo bili s tiskanimi materiali in dodatnimi informacijami na voljo vsem, ki so imeli glede novega načina zdravstvenih storitev veliko vprašanj.

Elementi akcije: plakati, tiskani oglasi, pingvini, spletna stran, zloženke, promocijski dogodki, delavnice, drobni promocijski materiali

 • Naročnik: Ministrstvo za zdravje
 • Leto: 2015
 • Vodja projekta: Tanja Rudolf Čenčič
 • Kreativna vodja/tekstopiska: Simona Kepic
 • Oblikovalka: Maja Krisper