• dt r
 • dt zl
 • dt-1letak
 • dt vizitke
 • dobrovita-web-1354×652
 • dobrovita-web2-1354×652

CGP IN INOVATIVNA DIREKTNA POŠTA ZA PROMOCIJO STORITEV INVALIDSKEGA PODJETJA 

Dobrovita je invalidsko podjetje, ki v celoti sledi načelom in ciljem socialnega podjetništva. Podjetje je bilo ustanovljeno z namenom nudenja pomoči invalidom pri rehabilitaciji in zaposlovanju. S svojo strokovnostjo in znanjem omogoča osebam z najrazličnejšimi ovirami dobiti ter obdržati zaposlitev. Dobrovita zaposluje več kot 80 ljudi z različnimi strokovnimi in poklicnimi kvalifikacijami. Svojim naročnikom nudijo geodetske storitve, urejanje okolice, čiščenje in sestavljanje izdelkov.

Za socialno podjetje Dobrovita smo leta 2013 izdelali celostno grafično podobo, letake, poslovne vizitke in spletno stran. Leta 2014, ko so potrebovali pomoč pri promociji storitve spmladanske rezi dreves, pa smo zasnovali inovativno direktno pošto, sestavljeno iz naravne drevesne vejice in potiskanih listov. Ker je en mesec pred tem celo Slovenijo močno prizadel žled, smo za direktno pošto uporabili vejice, ki so bile kot “žrtve” naravne nesreče namenjene na smetišče. Naslednje leto pa smo za promocijo vrtnarskih storitev zasnovali in izvedli direktno pošto s parom vrtnarskih rokavic.

Elementi: celostna grafična podoba, spletna stran, letaki, poslovne vizitke, mape, direktna pošta – vejica, direktna pošta – rokavice

 • Naročnik: Invalidsko podjetje Dobrovita
 • Leto: 2013-2015
 • Vodja projekta: Tanja Rudolf Čenčič
 • Kreativna vodja/tekstopiska (od 2014): Simona Kepic
 • Oblikovalca: Maja Krisper, Feliks Osina
 • Postavitev spletne strani :