Dinos

  • dinos-letak
  • dinos ura
  • dinos jumbo
  • dinos70-letak

OZAVEŠČANJE IN SPODBUJANJE K PONOVNI UPORABI ODPADNIH SUROVIN

Podjetje Dinos nenehno išče nove rešitve in izboljšave s ciljem zmanjševanja onesnaženja okolja ter s težnjo po povečevanju količin odpadnih materialov, ki se reciklirajo. S tem očno vpliva na življenjski krog proizvodov, ga podaljšuje in hkrati ohranja naravne vire. Njihova vizija je krožno gospodarstvo, ki temelji na konceptu vrtenja snovnega kroga, kar pomeni, da se odpadek s predelavo usmeri v ponovno uporabo in s tem zmanjšamo količino odloženih ali sežganih odpadkov. Zato pozivajo, naj ljudje (namesto da jih sežigajo ali skladiščijo) k njim pripeljejo vse odpadne surovine, ki jih ne potrebujejo, in tako pomagajo udejanjati to vizijo. 

za podjetje Dinos smo pripravili učinkovito kreativno rešitev, ki je pozivala ljudi, naj ne skladiščijo odpadnih surovin, ampak naj jih pripeljejo na Dinos, ki bo poskrbel za njihovo reciklažo in ponovno uporabo. Dve zaporedni leti smo pripravili tudi atraktivni direktni pošti, ki sta simbolizirali ponovno uporabo: najprej je iz izključno odpadnih surovin nastala antistresna žogica, naslednje leto pa smo iz odpadnega kartona naredili čisto pravo uro.

Elementi: plakati A3, tiskani oglasi, obcestni jumbo plakati, letaki, direktna pošta žogica, direktna pošta ura

  • Naročnik: Dinos
  • Leto: 2016-2017
  • Vodja projekta: Tanja Rudolf Čenčič
  • Kreativna vodja/tekstopiska: Simona Kepic
  • Oblikovalki: Maja Krisper, Tjaša Kastelic
  • Izdelava žogice: