CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA

 • tržič-plakatfest
 • tržič-zlož
 • trzic-publ_ver
 • Screen Shot 2019-01-04 at 11.12.45
 • Screen Shot 2019-01-04 at 11.12.56
 • Screen Shot 2019-01-04 at 11.12.31
 • tzic-test1
 • tzic-f1

OZAVEŠČANJE PREBIVALCEV OBČINE TRŽIČ O PRIPRAVI BOLJ »ZELENE« PROMETNE UREDITVE

Kakovost bivanja je vedno bolj povezana s prometnimi sistemi. Postali smo mnogo bolj mobilni, s čimer so se povečali obremenitev okolja in negativni vplivi na zdravje ljudi, ki so posledica hrupa in onesnaženosti zraka. Problematični so tudi zastoji, visoki stroški in prevelika odvisnost od osebnega motornega prometa. Zato se je Občina Tržič odločila za pripravo nove celostne prometne strategije, ki pomeni nov pristop k načrtovanju prometa ter skuša doseči večjo kakovost bivanja za zdajšnje ter prihodnje generacije.

V konzorciju z Inštitutom za politiko prostora, Znanstvenoraziskovalnim centrom SAZU, Geografskim inštitutom Antona Melika, Društvom Focus in City Studiom smo izpeljali zahteven projekt izdelave celostne prometne strategije ter informiranja prebivalcev o njej. V okviru projekta smo poskrbeli za ozaveščanje občanov o pomembnosti sodobnega načrtovanja »zelenega« prometa ter o rezultatih, ki jih je po letu in pol prinesel dokument o strategiji.

 

Elementi akcije: krovna podoba projekta, plakati, tiskani oglasi, zloženka, razstava, odnosi z javnostmi, dogodki, delavnice, brošura

 • Naročnik: Mestna občina Tržič
 • Leto: 2016-2017
 • Vodja projekta: Tanja Rudolf Čenčič
 • Kreativna vodja/tekstopiska: Simona Kepic
 • Oblikovalka: Maja Krisper