Care4Climate - trajnostna raba zemljišč

  • Roll-up banner_c4c_rollup_les_final
  • Roll-up banner_c4c_rollup_gozd_final
  • Roll-up banner_c4c_rollup_kmet_final (1)

Ozaveščanje javnosti o trajnostni rabi zemljišč za prehod v nizkoogljično družbo in blaženje podnebnih sprememb 

Gozdarski inštitut Slovenije skupaj s partnerji v okviru večletnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE informira in ozavešča splošno ter strokovno javnost o rabi zemljišč, spremembi rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF) pri doseganju podnebnih ciljev. S projektom stremijo k izboljšanju sodelovanja ključnih institucij in spodbujajo splošno javnost, da se aktivno vključi k akcijam za blaženje podnebnih sprememb na področjih kmetijstva, gozdarstva in lesne industrije. 

V sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije smo zasnovali in oblikovali kreativne rešitve za plakate, rollupe in zloženke.